zarządzanie budową

Budowa domu na terenie pochyłym

budowa

Budowa domu na pochyłej terenie jest skomplikowana zarówno na etapie projektowym, jak i podczas trwania realizacji. Wymaga indywidualnego podejścia i szeregu analiz w kwestii postawienia budynku, jak również odpowiedniego doboru jego konstrukcji i formy. Dokonując wyboru działki o określonym nachyleniu należy mieć na uwadze możliwość odpowiedniego usytuowania budynku względem stron świata. W większości przypadków od …

Jakie obiekty nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia budowy?

dom-wybudowany-w-ogrodzie

Prawo budowlane pozwala na budowę niektórych obiektów bez przeprowadzania żadnych formalności w urzędzie. Należą do nich parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrody na istniejącej działce siedliskowej. Można również budować wolnostojące altany, jeśli ich powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 metrów kwadratowych, a na działce …

Gdzie można budować obiekty bez pozwolenia?

plan budowy domu

Przepisy pozwalają na budowę obiektów bez formalności albo na podstawie zgłoszenia tylko wtedy gdy nie znajdują się one na terenach będących pod szczególną ochroną. Chodzi tutaj o obszary wpisane do rejestru zabytków. Wtedy potrzebne jest zgłoszenie nawet w przypadku obiektów, które zwykle nie wymagają formalności. Takie projekty wymagają również specjalnego sposobu zarządzania budową i zarządzania …