Jakie obiekty nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia budowy?

dom-wybudowany-w-ogrodzie

Prawo budowlane pozwala na budowę niektórych obiektów bez przeprowadzania żadnych formalności w urzędzie. Należą do nich parterowe budynki gospodarcze o powierzchni zabudowy do 35 metrów kwadratowych, związane z produkcją rolną i uzupełniające zabudowę zagrody na istniejącej działce siedliskowej. Można również budować wolnostojące altany, jeśli ich powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 metrów kwadratowych, a na działce będzie nie więcej niż dwie takie altany na każde 500 metrów kwadratowych powierzchni działki. Do grona budynków, które można budować bez pozwolenia należą również altany działkowe i obiekty gospodarcze stawiane na terenie działek położonych w rodzinnych ogrodach działkowych, będące w rozumieniu przepisów wolnostojącymi budynkami rekreacyjno-wypoczynkowymi. Zauważmy, że ustawodawca maksymalną wysokość określił tylko w przypadku altan działkowych, budując pozostałe obiekty musimy w tym zakresie spełnić wymagania planu miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy. Po spełnieniu wszystkich wskazanych wyżej przy każdym obiekcie wymogów można wybudować go bez żadnych formalności pod warunkiem, że inwestycja jest zgodna z innymi przepisami. Możemy więc skupić się w takich przypadkach na innych kwestiach niż formalności, a jak wiadomo, zawsze jest ich od groma na każdej budowie. Wystarczy wymienić takie kwestie jak zarządzanie budową czy też zarządzanie usterkami. Są to nieodłączne elementy niemal każdego projektu budowlanego, tak więc warto przygotować się do nich należycie i wybrać skuteczne narzędzia do uprawnienia tych obszarów.