Jakie związki chemiczne niebezpieczne dla zdrowia mogą pojawić się w żywności?

jedzenie

W żywności mogą pojawić się metale ciężkie; te najbardziej szkodliwe dla zdrowia to kadm, ołów i arsen. Ich źródłem są np. zanieczyszczenia przemysłowe. Razem z nimi dostają się do wód oraz gleby i są skumulowane przez niektóre rośliny. Najwięcej kadmu i ołowiu występuje w warzywach korzeniowych czyli np. marchwi, pietruszce, sałacie, a najmniej w pomidorach czy owocach. Z kolei największe ilości arsenu w codziennych racjach pokarmowych pochodzą z wody pitnej. Jego zawartość produktach spożywczych zależy od pochodzenia surowca i jego rodzaju. Największe ilości rtęci oznaczono w rybach drapieżnych oraz owocach morza. Niewielkie dawki substancji toksycznych po pewnym czasie kumulują, a więc nie można dopuścić do takiej sytuacji kiedy na rynku znajdzie się żywność, która zawiera pewne przekraczające nawet w wielkim stopniu parametry chemiczne. Wieloletnie spożycie może doprowadzić do schorzeń wywołanych tymi substancjami. Pojawiają się one po miesiącach, a czasami nawet po latach. Skutki zdrowotne regularnego spożywania produktów zawierających nawet ich niewielkie ilości mogą powodować po pewnym czasie uszkodzenia np. wątroby, nerek, mózgu lub choroby nowotworowe. Minimalizowanie zagrożenia dostania się zanieczyszczonych partii żywności na rynek to główne zadanie systemu wczesnego ostrzegania o niebezpiecznej żywności. Walka z niebezpiecznymi substancjami przebiega na wielu polach, w tym również na obszarze produktów używanych w restauracjach. Dlatego coraz częściej stosuje się biodegradowalne opakowania jednorazowe, takie jak słomki z makaronu, ekologiczne pojemniki na zupę, papierowe torby cateringowe czy też sztućce ekologiczne. Dzięki temu możliwe staje się wykluczanie potencjalnych zagrożeń dla naszego zdrowia i całego ekosystemu, w którym żyjemy.