Najczęstsze zagrożenia dla produktów spożywczych

jedzenie

Produkty spożywcze które trafiają na nasz stół wytwarzane są z różnych surowców. Składniki użyte do ich produkcji wpływają na jakość tego co jemy. Producenci żywności używają wielu dodatków, które zmieniają kolor, smak, zapach aromat lub konsystencję. Nadmiar tych dodatków przez skumulowane się w organizmie może szkodzić zdrowiu. Niestety oprócz dodatków pojawiają się inne zagrożenia bezpieczeństwa żywności na przykład biologiczne chemiczne i fizyczne. Te fizyczne wydają się mieć niewielkie znaczenie, bo to najczęściej są zanieczyszczenia mechaniczne żywności. Często można spotkać się z sytuacją, że do odpowiednich urzędów zgłaszane są skargi na obecność np. ciał obcych w chlebie. Ma to znaczenie oczywiście istotne, ale są to jednostkowe wypadki przy pracy. Natomiast jeśli mówimy o zanieczyszczeniach chemicznych, to zagrożenie jest dużo większe, ponieważ na zagrożenia chemiczne wpływają takie procesy jak niewłaściwej jakości surowiec użyty do produkcji. To może być również niewłaściwy proces wytwarzania tej żywności. Pewne związki chemiczne czy substancje są niepożądane w żywności, a niektóre mogą wręcz zagrażać naszemu zdrowiu. To są substancje związane z zanieczyszczeniem środowiska (np. metale ciężkie czy toksyny) oraz ze stosowaniem chemicznych zabiegów ochrony roślin (np. pestycydy), a także z procesami technologicznymi (np. węglowodory aromatyczne) czy też związane z niewłaściwym sposobem przechowywania surowca (np. mleko toksyczne). Nie dziwi więc fakt, odchodzenia całej branży spożywczej od sztucznych i toksycznych materiałów na rzecz bardziej naturalnych rozwiązań. Jednym z przykładów mogą być tutaj na przykład ekologiczne naczynia i dodatki, takie jak słomki z makaronu, pojemniki na zupę, słomki słomiane i inne ekologiczne opakowania jednorazowe. Jest to całkowicie uzasadnione, bo obecność sztucznych i toksycznych substancji w produktach spożywczych lub przekroczenie określonych limitów czyni pewne artykuły spożywcze nienadającymi się do konsumpcji przez ludzi.